Polityka prywatności Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Anatomia i leczenie powikłań po zabiegach medycyny estetycznej i kosmetologii

Anatomia i leczenie powikłań po zabiegach medycyny estetycznej i kosmetologii - szkolenie

 • szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu
 • cena szkolenia zawiera: skrypt szkoleniowy, materiały potrzebne do części praktycznej szkolenia, przerwę kawową
 • szkolenie indywidualne – dodatkowa dopłata 500 zł
 • szkolenie prowadzone przez lekarza medycyny estetycznej
 • szkolenie prowadzone na podstawie wiedzy popartej badaniami naukowymi oraz na podstawie wypracowanych protokołów
Cena 2500,00 PLN Czas trwania szkolenia 8 godzin dydaktycznych Liczba uczestników max. 4 osoby

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie anatomii oraz leczenia powikłań występujących po zabiegach kosmetologii i medycyny estetycznej.

Zakres szkolenia z anatomii i leczenia powikłań po zabiegach medycyny estetycznej i kosmetologii

Warsztaty teoretyczne
 • zasady higieny i BHP w gabinecie medycyny i kosmetologii estetycznej
 • anatomia twarzy: naczynia, nerwy, układ kostny i mięśniowy
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegów kosmetologii medycyny estetycznej
 • dobór odpowiednich produktów i urządzeń do wskazania
 • kwalifikacja pacjentów do zabiegów, świadoma zgoda na zabieg
 • omówienie technik wykorzystywanych podczas zabiegów kosmetologii i medycyny estetycznej
 • pielęgnacja po zabiegach kosmetologii i medycyny estetycznej
 • omówienie powikłań po zabiegach kosmetologii i medycyny estetycznej
 • zastosowanie hialuronidazy
 • protokoły leczenia powikłań po zabiegach kosmetologii i medycyny estetycznej
Warsztaty praktyczne
 • zabiegi na modelach – zastosowanie hialuronidazy

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę na temat:

 • przygotowania stanowiska pracy i przepisów BHP pracy
 • budowy skóry
 • anatomii twarzy: naczynia, nerwy, układ kostny i mięśniowy
 • doboru pacjentów do zabiegów do zabiegów z użyciem hialuronidazy
 • doboru odpowiednich produktów, urządzeń i leków
 • przygotowania niezbędnej dokumentacji medycznej oraz zgody na zabieg
 • wskazań i przeciwwskazania do wykonania zabiegów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej
 • czynników wywierających wpływ na leczenie
 • algorytmu podejścia terapeutycznego dotyczącego zabiegów leczenia powikłań
 • technik wykonania zabiegów leczenia powikłań
 • procedur medycznych po zabiegach
 • pielęgnacji skóry przed i po zabiegach
 • powikłań i działań niepożądanych po zabiegach kosmetologicznych i medycyny estetycznej
 • Zastosowania hialuronidazy

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i przygotowania dokumentacji medycznej oraz świadomej zgody na zabieg
 • kwalifikacji pacjentów do leczenia powikłań po zabiegach kosmetologicznych i medycyny estetycznej
 • przeprowadzenia skutecznego i bezpiecznego leczenia powikłań po zabiegach kosmetologicznych i medycyny estetycznej
 • zastosowania odpowiednich produktów do leczenia powikłań
 • zastosowania procedur medycznych po zabiegu oraz pielęgnacji skóry
 • procedur w przypadku wystąpienia powikłań pozabiegowych
 • przygotowania i podawania hialuronidazy
 • zastosowania RF w leczeniu powikłań

Umów się na szkolenie

Szkolenia z medycyny estetycznej

Anatomia i leczenie powikłań po zabiegach medycyny estetycznej

Do góry